93 804 03 51 cid@grup-cid.com

ÀREA MERCANTIL I SOCIETÀRIA

El compliment de tots els requeriments legals és fonamental per asegurar la sostenibilitat de tot negoci en el temps. Ajudem als nostres clients en el compliment de totes les seves obligacions mercantils perquè en tot moment tinguin la tranquil.litat de saber que la seva empresa compleix amb la legislació vigent, i presentar totes les opcions legals davant de qualsevol situació.

ENTRE ELS SERVEIS MERCANTILS I SOCIETARIS S'INCLOUEN:

 • Constitució de societats.
 • Planificació de la seva estructura societària: creacions, fusions i modificacions.
 • Elaboració d’escriptures i contractes d’agència mercantil.
 • Suport a finançaments i refinançaments bancaris.
 • Preparació de nomenaments i cessaments de càrrecs i poders.
 • Inscripcions a registres mercantils.
 • Generació de llibres d’actes.
 • Assessorament en les relacions entre socis i empresa i en la defensa de socis minoritaris.
 • Legalització de llibres oficials.
 • Trasllat societaris de domicili.
 • Elaboració de modificacions de capital (ampliacions o reduccions).
 • Assessorament i redacció de modificacions d’estatuts.
 • Preparació d’informes sobre societats mercantils.
 • Assessorament en la dissolució i liquidació de societats.

Enllaços d’interès

 – Calendari del Contribuient

 – Direccións i telèfons d’interès

 – Fullets informatius

 – Programes d’ajuda

 – Seu electrònica seguretat social

– Oficina virtual SEPE

 – Generalitat de Catalunya. Canal Empresa

 – Direcció General Trànsit (DGT)

 – Servei Català de Trànsit

Contacte

Telèfon

93 804 0351

Email

cid@grup-cid.com

Direcció

Ctra de Valls, 47 Baixos  -08710- Santa Margarida de Montbui