93 804 03 51 cid@grup-cid.com

ÀREA LABORAL

L'èxit de tot negoci rau, en gran part, en la correcta interacció de les persones que en formen part. Per això, nosaltres comptem amb veritables especialistes en matèria de legislació laboral i gestió de recursos humans.

ENTRE ELS SERVEIS LABORALS S'INCLOUEN:

  • Elaboració i adaptació de contractes de treball. 
  • Elaboració de contractes i documentació salarial.
  • Gestió de sol·licituds i subvencions.
  • Confecció de nòmines.
  • Preparació i pagament de liquidacions laborals (altes, baixes, ILT, etc.).
  • Gestió de cessaments, acomiadaments i jubilacions.
  • Mediació en conciliacions laborals.
  • Gestió de beneficis socials i altres compensacions.
  • Gestió de tràmits davant la Seguretat Social.
  • Assessorament en la llei de prevenció de riscos laborals

Enllaços d’interès

 – Calendari del Contribuient

 – Direccións i telèfons d’interès

 – Fullets informatius

 – Programes d’ajuda

 – Seu electrònica seguretat social

– Oficina virtual SEPE

 – Generalitat de Catalunya. Canal Empresa

 – Direcció General Trànsit (DGT)

 – Servei Català de Trànsit

Contacte

Telèfon

93 804 0351

Email

cid@grup-cid.com

Direcció

Ctra de Valls, 47 Baixos  -08710- Santa Margarida de Montbui