93 804 03 51 cid@grup-cid.com

ÀREA COMPTABLE

La base per a la presa de decisions empresarials és una informació veraç, puntual i fiable. Nosaltres, a través dels nostres serveis de comptabilitat, contribuïm a la correcta presa de decisions, registrant les operacions generades pels nostres clients en el dia a dia de l'operativa del negoci, elaborant informes financers, mentre ells se centren en el fonamental: desenvolupar i expandir el seu negoci. A més a realitzar les tasques administratives dels seus departaments financers, emetent factura, gestionant el cobrament de les mateixes, gestionant pagaments, etc.

ENTRE ELS SERVEIS COMPTABLES S'INCLOUEN:

 • Estudis econòmics i financers, auditories i dictàmens.
 • Suport i confecció de la comptabilitat i del registre d’operacions.
 • Confecció de llibre diari, major i balanços.
 • Preparació de llibres oficials de comptabilitat i comptes anuals.
 • Elaboració d’informes periòdics. Comptabilitat analítica.
 • Consolidació d’estats financers.
 • Preparació de previsions de tresoreria i fluxos de caixa.
 • Gestió de la tresoreria (incloent pagament a proveïdors i empleats).
 • Obertura i seguiment de comptes bancaris.
 • Assistència a auditors.
 • Dissolució, liquidació i estats concursals.

Enllaços d’interès

 – Calendari del Contribuient

 – Direccións i telèfons d’interès

 – Fullets informatius

 – Programes d’ajuda

 – Seu electrònica seguretat social

– Oficina virtual SEPE

 – Generalitat de Catalunya. Canal Empresa

 – Direcció General Trànsit (DGT)

 – Servei Català de Trànsit

Contacte

Telèfon

93 804 0351

Email

cid@grup-cid.com

Direcció

Ctra de Valls, 47 Baixos  -08710- Santa Margarida de Montbui